zaterdag, 14. januari 2006 - 5:00

Overbodige schade nieuwjaarsnacht

Geldermalsen

Ieder jaar na de jaarwisseling opnieuw weer een ondankbare taak voor de medewerkers van Gemeentewerken. Het invent-ariseren van de schade die als gevolg van doel bewuste vernielingen aan gemeentelijke eigendommen is aangebracht.

Afgezet tegen voorgaande jaren en geluiden uit omliggende gemeenten mag dit jaar in de gemeente Geldermalsen van een relatief gering schadebedrag worden gesproken. De totale schade bedraagt € 9.568,79 incl. BTW. Gemeenschapsgeld wat dus niet voor andere, veel betere doelen, aangewend kan worden, aldus de Gemeente.

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat de meeste schade is aangericht in de kern Beesd en dan hoofdzakelijk op en rond het Dorpsplein. Bij de politie is hiervan aangifte gedaan en inmiddels loopt er een onderzoek om te proberen de daders te achterhalen.

Overzicht schade aan gemeentelijke eigendommen

Beesd € 4.511,29
Buurmalsen € 173,74
Enspijk € 297,50
Geldermalsen € 2.817,92
Meteren € 1.518,44
Tricht € 249,90
_________
€ 9.568,79

Of rond de jaarwisseling ook particulieren eigendommen doelwit van vandalisme zijn geweest is bij de gemeente niet bekend.
Provincie:
Tag(s):