dinsdag, 9. mei 2006 - 8:56

Overdracht Loodijkpolder in Zuidzande

Zuidzande

Op donderdag 11 mei om 10.00 uur draagt gedeputeerde van de Provincie Zeeland, de heer M. Kramer officieel het beheer van de Loodijkpolder in Zuidzande over aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Dit open natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen is in samenwerking met afgevaardigden van de gemeente Sluis, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en natuurvereniging het Duumpje, ingericht, met behulp van financiering door het ministerie van LNV.

Het Groen Ontmoetingspunt, te realiseren in de Kleine Loodijkpolder, was één van de uitvoeringsprojecten van de Proeftuin West Zeeuws-Vlaanderen. De Proeftuin is een uitwerking van de rijksnota ‘Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur’. Met de proeftuin zou een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan de ‘groenblauwe dooradering’ van het agrarische cultuurlandschap.

Eén van de proeftuinonderdelen, het ‘Groen Ontmoetingspunt’ (Kleine Loodijkpolder), is hiervan in Zeeland overeind gebleven.

De Kleine Loodijkpolder is onderdeel van het Gebiedsplan West Zeeuws-Vlaanderen en bestaat uit ruim negen hectare. Een werkgroep, afgevaardigden van de gemeente Sluis, het Zeeuwse landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en natuurvereniging het Duumpje, is gezamenlijk ver-antwoordelijk voor de inrichtingsschets.

Financiering van het plan heeft plaatsgevonden via het ministerie van LNV. De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de realisatie van het plan. De Kleine Loodijkpolder, het Groen Ontmoetingspunt, is een half open tot open natuur-gebied met nadrukkelijk recreatief medegebruik. De Kleine Loodijkpolder is een knooppunt in de fietsknooppuntenbewegwijzering.
Provincie:
Tag(s):