maandag, 30. januari 2006 - 11:44

Overdracht van woonwagenlocaties

Het college van b. en w. van Apeldoorn en de besturen van de woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, Woonmensen en Beter Wonen hebben ingestemd met de overdrachtsovereenkomst voor het overdragen van de locaties voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten aan de woningcorporaties. Het gaat hierbij om locaties met huurstandplaatsen en huurwagens, die in eigendom en beheer worden overgedragen aan de corporaties.

In een eerdere prestatie overeenkomst tussen gemeente en corporaties is al vastgelegd, dat het beheren van stand-plaatsen voor woonwagenbewoners en kermisondernemers tot de reguliere taken van de woningcorporaties behoort.

Voorwaarde voor de overdracht is dat de financiële continuïteit gegarandeerd is en een verantwoorde exploitatie door de corporaties mogelijk is. Verder is bepaald dat de standplaatsen ‘schoon’ worden opgeleverd, vrij van illegale bouwsels en activiteiten en vrij van bodemverontreiniging.

De nu vrijwel afgeronde overdracht betreft 24 bestaande en een aantal nog aan te leggen locaties. De overdracht van De Haere maakt geen deel uit van de huidige overdrachts-overeenkomst. Na afronding van de reconstructie van deze locatie zullen de afspraken zoals die nu zijn gemaakt ook voor overdracht van De Haere gaan gelden.

Met de corporaties is afgesproken dat 1 april a.s. de overdracht van de eerste locaties zal gaan plaatsvinden. De huurders op deze locaties worden tussen nu en 1 april persoonlijk door de woningcorporaties geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):