vrijdag, 20. oktober 2006 - 14:30

Overdracht voorzittersschap project ‘Samen over de Reest’

Balkbrug

Tijdens een bijeenkomst in het Natuur- en Informatiecentrum De Wheem in Balkbrug heeft gedeputeerde Edelenbosch gistermiddag de voorzittershamer overgedragen van het project ‘Samen over de Reest’. De provincie Overijssel zal het voorzitterschap de komende twee jaar overnemen. Het project is een initiatief van beide provincies in samenwerking met de lokale overheden en belangenorganisaties.

Het project ‘Samen over de Reest’ werd in 2002 gestart. De betrokken partijen hebben gezamenlijk speerpunten benoemd om het gebied verder te ontwikkelen. Deze speerpunten zijn het vergroten van de ecologische kwaliteit van het beekdalsysteem, het herstel en behoud van het waardevolle cultuurlandschap en nieuwe impulsen voor een economisch gezonde landbouw- en recreatiesector.

De visie op de gebouwde omgeving is een goed voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking en anticiperen op de toekomst dat in dit project is bereikt. Hieruit is het project Boerderijen over de Reest voortgekomen. Binnen de landinrichting werd mogelijk waterhuishoudkundige maatregelen op de landbouw te nemen. Ook op het gebied van cultuurhistorie en recreatie en toerisme zijn resultaten geboekt. Zo verschenen nieuwe uitgaven van de toeristische kaart van het Reestdal, een website met mysterieuze verhalen en de kuierroute IJhorst met routes langs en over de Reest.

In 2007 wordt een start gemaakt met het project Streekeigen Huis en erf. Karakteristieke erven en boerderijen zullen dan daadwerkelijk worden gerestaureerd en hersteld. Met het project Reestdal op de kaart zal verdere toeristische ontwikkeling worden gegeven aan het gebied. Ook wordt gewerkt aan kwaliteitsborging voor landschapskwaliteit en aan de landschappelijke inpassing van de stadsrand Meppel. In Overijssel is een start gemaakt met de natuurontwikkeling in de Vledders en Leijer Hooilanden.
Provincie:
Tag(s):