donderdag, 18. mei 2006 - 9:29

Overheden staan achter nut en noodzaak N57

Veere

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan N57 van de gemeente Veere. De Raad van State heeft de appellanten (bezwaarmakers) ten aanzien van de luchtkwaliteitsnormen en het belang van een goede windvang bij Molen de Hoop in het gelijk gesteld.

De beroepen op alle andere bezwaren zijn ongegrond verklaard. Ondanks dat heeft de Raad van State het GS-besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan vernietigd.
De betrokken overheden blijven achter het nut en de noodzaak van de N57 staan. Zij gaan de uitspraak nader bestuderen en bekijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden voor de aanleg van de aangepaste N57. Zij hopen hierover binnen enkele maanden duidelijkheid te kunnen geven.

De beroepen die de Raad van State ongegrond heeft verklaard, gingen met name over de geldigheid van de MER (Milieu Effect Rapportage), het nut en de noodzaak van de weg, de verwachte verkeersintensiteiten (vrachtverkeer), aantasting van de natuur (Habitatrichtlijn en flora en fauna), de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast bij en de bereikbaarheid van Molen de Hoop bij Serooskerke.
Provincie:
Tag(s):