donderdag, 17. augustus 2006 - 12:33

Overheid borg voor werkloze die bedrijf start

Den Haag

Er komt een regionale proef waarbij uitkeringsgerechtigden die voor zichzelf willen beginnen makkelijker krediet bij een bank kunnen krijgen. Als zij onder meer beschikken over een levensvatbaar bedrijfsplan staat de overheid borg voor een door de bank verstrekt starterskrediet. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Uit een rapportage van het interdepartementale Project Stimulering Ondernemerschap bleek eerder al dat de regeling voor uitkeringsgerechtigden die een bedrijf starten, moet worden verbeterd. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en bijstandsgerechtigden kunnen gebruikmaken van een starterskrediet van de gemeente. Voor werklozen bestaat zo’n regeling niet. Verder ondervinden veel mensen die een bedrijf willen starten problemen bij de financiering. Het gaat vaak om relatief geringe kredietbedragen met voor banken verhoudingsgewijs hoge kosten.

Van Hoof onderschrijft de conclusie uit de rapportage dat verbetering nodig is. Hij wil na de zomer een regionale proef starten met enkele Kredietbanken en zo mogelijk één of meerdere handelsbanken waarbij het ministerie van SZW borg staat voor kredieten aan uitkeringsgerechtigden die een bedrijf willen beginnen. Voordat de borg wordt afgegeven worden de plannen van de starter onder meer beoordeeld op levensvatbaarheid. Met de borgstelling hoeven de banken een minder intensief beoordelingstraject te doorlopen en bovendien hebben zij zekerheid over terugbetaling van het krediet.

De komende maanden zal de proef in overleg met de Nederlandse Vereniging van Kredietbanken,handelsbanken, gemeenten, UWV en VNG verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kan de proef op 1 januari aanstaande van start gaan. De proef duurt een half jaar. In het overleg zal worden bepaald waar de proef plaatsvindt en wat de voorwaarden voor de starters precies zijn.
Categorie:
Tag(s):