donderdag, 17. augustus 2006 - 22:22

Overheid helpt werkeloze met start eigen bedrijf

Uitkeringsgerechtigden die voor zichzelf beginnen, krijgen tijdens een proef makkelijker krediet bij een bank. De overheid staat dan borg voor het krediet. Vooraf wordt het bedrijfsplan van de starter beoordeeld. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en bijstandsgerechtigden kunnen een starterskrediet van de gemeente krijgen. Voor werklozen bestaat zo'n regeling niet.

In de regionale proef staat het ministerie van SZW borg voor de kredieten aan uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf beginnen. Daarbij wordt vooraf onder meer bekeken of de plannen wel levensvatbaar zijn. Banken hoeven door de borg de aanvraag minder intensief te beoordelen. Ook weten zij zeker dat het krediet wordt terugbetaald.

De proef wordt de komende maanden verder uitgewerkt in overleg met kredietbanken, handelsbanken, gemeenten en UWV. Naar verwachting kan de proef op 1 januari 2007 beginnen. De proef duurt een half jaar.

Starters met een uitkering hebben nu, net als andere startende kleine zelfstandigen, vaak problemen met de financiering. Het gaat meestal om kleine kredieten met relatief hoge kosten voor de bank.

Van Hoof zal samen met staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken (EZ) onderzoeken of het mogelijk is een regeling te maken die kleine kredieten voor alle starters toegankelijk maakt.
Categorie:
Tag(s):