vrijdag, 13. oktober 2006 - 14:20

Overlast en vernielingen in Dalfsen aangepakt

Dalfsen

In de afgelopen periode vonden aan de Dalfserhaven en het sportpark Gerner veel vernielingen, inbraken en overlast plaats. Zo werd er ingebroken bij de kantine van de ASC en er werden vernielingen gepleegd bij de SVD-kantine en bij het zwembad. Onder andere werden er lantaarnpalen vernield.

Tevens werd er ingebroken in een kassahokje van de beide voetbalverenigingen en werd daaruit apparatuur ontvreemd. Bij SVD werden twee containers opengebroken en de inhoud daarvan weggenomen. Bij het toiletgebouw van de Dalfser haven werden deuren uit hun hengsels gelicht en in de Vecht gegooid. Uit de overdekte fietsenstalling werden twee afgesloten fietsen weggenomen en ook in de Vecht gegooid.

Ook veroorzaakte de groep veel geluids- en andere overlast in de omgeving van de Trefkoele, waarbij onder andere vernielingen werden aangericht aan het gebouw van de tourclub Dalfsen.

Nadat er inbraken werden gepleegd op de Gerner Marke kwam tijdens het uitgebreide onderzoek naar al deze zaken aan het licht dat genoemde overlast naar voren dat de vernielingen en inbraken op het conto van een groep jongeren uit Dalfsen kon worden geschreven.

Opvallend was dat onder de bevolking veel over de vernielingen en overlast werd gesproken maar dat er relatief weinig meldingen en aangiftes bij de politie werden gedaan. Dit zorgde voor een tijdrovend onderzoek. Zonder aangiftes en getuigenverklaringen wordt de oplossing van dit soort zaken ernstig bemoeilijkt. Nadat er langzaam aangiften binnen druppelden, kon er een verband worden gelegd tussen al deze zaken.

Een groep van acht personen kwam bij de politie in beeld. Zes daarvan waren meerderjarig en twee minderjarig. Deze acht verdachten zijn in de afgelopen weken door de politie gehoord. Verveling en alcoholgebruik waren de voornaamste drijfveren van de groep. Van de acht verdachten zijn er twee voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze heeft de bewaring bevolen, maar onder voorwaarden geschorst.

De overige zes verdachten zijn op vrije voeten. De officier van justitie zal aan de hand van het proces-verbaal een beslissing nemen over de verdere vervolging.
Provincie:
Tag(s):