woensdag, 30. augustus 2006 - 15:50

Overname Slotervaartziekenhuis afgeblazen

Amsterdam

In een gezamenlijke verklaring hebben Cordaan, De Key en Het Oosten woensdag bekendgemaakt af te zien van de voorgenomen overname van het Slotervaartziekenhuis.
Op 14 augustus tekenden de drie partijen een intentieverklaring om het ziekenhuis over te nemen.

'In de korte tijd die ons gegeven is, is het niet gelukt een verantwoord ondernemingsplan voor de exploitatie van het Slotervaartziekenhuis op te stellen. In de intentieovereenkomst die wij op 14 augustus met het ziekenhuis ondertekenden, stond een aantal randvoorwaarden. Afgesproken is dat wij uiterlijk 29 augustus zouden besluiten of wij het biedingproces zouden voortzetten.

Voor ons betekende dit dat wij in deze periode moesten onderzoeken of aan de randvoorwaarden kon worden voldaan. Met enthousiasme en enorme inzet is daaraan gewerkt. We hebben onder meer gesprekken gevoerd met vele partijen binnen en buiten het ziekenhuis. Het doel was meer inzicht te krijgen in de financiële, organisatorische en beleidsmatige aspecten die voor de toekomstige exploitatie van het ziekenhuis van belang zijn. De conclusie van dit onderzoek is dat wij onvoldoende waarborgen voor een verantwoorde exploitatie zien', aldus de verklaring van de drie.
Provincie:
Tag(s):