woensdag, 20. december 2006 - 16:22

Overslag Zeeuwse Havens stabiel

Terneuzen/Vlissingen

De goederenoverslag in de haven van Terneuzen en Vlissingen is zeer licht gedaald in 2006 tot 30.14 miljoen ton zeevracht.In 2005 is 30,4 miljoen ton via de zeevaart overgeslagen. Deze lichte daling is veroorzaakt door het onderhoud eerder dit jaar aan de kolencentrale in het Sloegebied.

Hierdoor is 22% minder aan vaste minerale brandstoffen overgeslagen. Wanneer hier geen sprake van zou zijn geweest, zou de overslag in de Zeeuwse havens met 1% zijn gestegen. Het bedrijfsresultaat van 2006 zal naar verwachting stabiel blijven op € 6,5 miljoen. In totaal werd door Zeeland Seaports 57 ha grond uitgegeven.

De overslag in Vlissingen is met 2% gedaald tot 15,9 miljoen ton tegen 16,17 in 2005. Wanneer de kolencentrale het hele jaar op de normale capaciteit had gedraaid, dan zou de overslag in totaal met 2% gestegen zijn. In Terneuzen is de totale overslag gelijk gebleven. De belangrijkste stijging deed zich voor bij de chemische stoffen (+ 8%), metalen (+19%) en ruwe mineralen en bouwmaterialen. Het afgelopen jaar werden, naast de vaste brandstoffen, minder meststoffen overgeslagen (- 8%). Dit werd primair veroorzaakt door een lagere vraag als gevolg van weersomstandigheden.

In de binnenvaart kende Vlissingen een overslagstijging van 6% ten opzichte van 2005 naar 17,6 miljoen ton. Terneuzen daalde met 8%. Terneuzen had voor de binnenvaart in 2005 een uitzonderlijke stijging die deels is gecorrigeerd. In totaal bleef de binnenvaartoverslag gelijk.

Zeeland Seaports kent nog een relatief klein aandeel containervervoer. Hier deed zich met name in Vlissingen een stevige stijging voor van 28%. Zeeland Seaports is zich er van bewust dat de komende tijd volop moet worden ingezet om de groeiende containermarkt te kunnen faciliteren. Vandaar dat wordt ingezet op de aanleg van de Westerschelde Container terminal en ook wordt in bestaand havengebied de mogelijkheid voor het aanleggen van faciliteiten gestimuleerd.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Scaldiahaven waar de combinatie van de bedrijven SeaInvest en Zuidnatie vanaf 2008 een multi-purpose terminal in gebruik zal nemen.

Het afgelopen jaar is 57 ha grond uitgegeven. Onder meer aan Cobelfret, Finsa, Biox en Vos Logistics. Het jaar kenmerkte zich door groeiende belangstelling voor het verder ontwikkelen van de Axelse vlakte. Naast de daar voorziene glastuinbouw zal het Duitse bedrijf Alpha Calcit zich in het komende jaar daar vestigen. Ook met andere bedrijven bevinden de gesprekken zich in een ver voortgezet stadium.

Zeeland Seaports heeft in dit verband besloten de Autrichehaven bij de Axelse Vlakte te verlengen met 800 meter.
Provincie:
Tag(s):