vrijdag, 8. september 2006 - 10:02

Paalrot treft West-Nederland

Dordrecht

Bij het BVFP, de belangenvereniging voor mensen met funderingsproblemen, zijn de afgelopen jaren honderden klachten binnen gekomen van huizenkopers, die pas na de koop van hun woning een paalrotprobleem ontdekten. Paalrot komt vooral steeds vaker voor in het westen van Nederland.

Het wordt veroorzaakt door een te lage grondwaterstand, waarbij houten heipalen gaat rotten of waarbij soms zelfs sprake is van een bacteriële aantasting ofwel palenpest van de houten paalfunderingen.

Het komt al te vaak voor dat na het tekenen van het voorlopig koopcontract men pas de juiste informatie kreeg door contacten met de nieuwe buren en daardoor vertwijfeld bij de BVFP aanklopte voor uitleg en hulp. Dat heeft in een paar situaties er al toe geleid dat men het koopcontract ongedaan heeft gemaakt of nog tracht te maken.

Bij een veel groter aantal is de acte al gepasseerd en de situatie daardoor onomkeerbaar wat tot gevolg heeft een kostbaar funderingsherstel van vele tienduizenden euro's. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat je als koper een onderzoeksplicht heb en als verkoper een informatieplicht.

Dat zogenaamde deskundige partijen veel te rooskleurige informatie geven is volgens de BVFP uitermate ernstig en zeer verontrustend.

Aan te raden bij koop van een woning is altijd om een eindrapportage van de monitoring af te wachten en niet te anticiperen op voorlopige rapportages. Aldus het BVFP. Helaas blijkt dat soms funderingshandhavingstermijnen drastisch te worden bijgesteld en geadviseerd wordt dan alsnog over te gaan tot het laten maken van een funderingsherstelplan.

Omdat een bij de hypotheek of bij de koop afgesloten rechtsbijstandsverzekering niets doet omdat men eerst een termijn verzekerd moet zijn voordat men bekend is of wordt met mogelijke schade, adviseerd het BVFP om drie maanden voor het kopen van een woning een rechtsbijstands-verzekering af te sluiten om verzekerd te zijn van juridische ondersteuning als er problemen ontstaan.
Provincie:
Tag(s):