dinsdag, 12. september 2006 - 10:21

Parende vleermuizen belemmeren toneelstuk

Bunnik

De theatervoorstellingen "Bloedbanket" van Smeedwerk Locatie-Theater op Fort Rhijnauwen bij Utrecht zijn geannuleerd. In het kader van de Nationale Fortenmaand zou vanaf 13 september, met de première op 14 september, maar liefst vijftien voorstellingen op deze unieke locatie worden gespeeld.

Vorige week bleek uit een vleermuisonderzoek ter plaatse, dat deze dieren dit jaar veel eerder dan verwacht met hun paringsritueel zijn begonnen. Volgens Staatsbosbeheer, eigenaar van het fort, zou het laten doorgaan van de theatervoorstellingen een te groot risico's zijn voor de vleermuizenpopulatie.

De vleermuizen genieten, op basis van de Europese Habitatrichtlijn en de Flora en Faunawet, een wettelijke bescherming. Hierdoor werden de eisen aan de te bespelen ruimten van het Fort dusdanig aangescherpt, dat Smeedwerk Locatie-Theater het artistieke niveau van de voorstelling niet meer kon waarborgen.

Smeedwerk Locatie-Theater, Staatsbosbeheer en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie doen er alles aan om de voorstellingen te verplaatsen naar de zomer van 2007.
Provincie:
Tag(s):