dinsdag, 27. juni 2006 - 13:12

Park Honsbergen verandert in hart van Klaarwater

Soest

Park Honsbergen verandert binnen een jaar in een groen hart van en voor de wijk Klaarwater. Dit dankzij talloze ideeën van bewoners én plannen, geld en deskundigheid van de gemeente Soest. Het park krijgt een belangrijke ontmoetingsfunctie.
Meer dan 90 wijkbewoners bezochten de door de gemeente Soest georganiseerde informatieavond van 22 juni. Zij trakteerden de gemeente op talloze ideeën voor een geslaagde herinrichting van Park Honsbergen.

De gemeente trakteerde op haar beurt de bewoners op heldere informatie, een duidelijk plan van aanpak en de welgemeende uitnodiging om zitting te nemen in een klankbordgroep. 25 bewoners gaven aan die uitnodiging gehoor. Op 5 juli komt deze klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Gemeentelijk groenontwerper Debby van den Herik heeft alle ideeën en wensen dan geïnventariseerd en verwerkt in een Programma van Eisen.

Met de klankbordgroep wordt dit programma besproken en eventueel bijgesteld, waardoor bewoners zoveel mogelijk invloed krijgen op de ontwikkeling van de plannen. Diverse organisaties die in de wijk actief zijn en een netwerk hebben draaien inmiddels in de projectgroep mee: o.a. basisschool De Achtbaan, Stichting Welzijn Ouderen Soest, Wijkbeheerteam Klaarwater en welzijnsorganisatie Balans.

Ruimte om te spelen, meer bankjes, groen, natuur, een hondenuitlaatplek en ruimte voor activiteiten gezelligheid en ontmoeting. De meeste wensen worden door bewoners en gemeente met elkaar gedeeld. Aardig wat bewoners leverden concrete en originele ideeën in.
Provincie:
Tag(s):