vrijdag, 21. april 2006 - 14:29

Parkeergarage Lucasbolwerk definitief van de baan

Utrecht

De gemeenteraad stemde donderdag wederom tegen de bouw van een ondergrondse parkeergarage onder het Lucasbolwerk. Hiermee is een definitief einde gekomen aan een belangrijk onderdeel van het collegewerkprogramma van het nog zittende college. Met de uitslag van deze stemming houdt de raad zich bij zijn eerder ingenomen standpunt.

Vorige maand nam de raad een actuele motie van Leefbaar Utrecht aan, waarin het college werd verzocht de voorbereidingen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Lucasbolwerk onmiddellijk te beëindigen. De motie waarmee de raad dacht de garage af te blazen, bleek echter niet voldoende om de procedures te stoppen. Het nog zittende college hield vast aan de bouw van de inmiddels omstreden garage en legde een voorstel tot het nemen van een zogenaamd voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van de garage aan de raad voor.

De parkeergarage onder het Lucasbolwerk kent al een hele geschiedenis. Op 7 februari 2002 stemde de toenmalige gemeenteraad in met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en op basis daarvan ook met de realisatie van een parkeergarage met vijf lagen onder het Lucasbolwerk. Na diverse protesten van omwonenden en groenorganisties, werd de parkeergarage inzet van politieke twisten. Tijdens de verkiezingscampagnes voor de nieuwe gemeenteraad zegden Leefbaar Utrecht en de PvdA hun steun voor het project op. Ook het beoogde nieuwe college, waarvan de wethouders naar verwachting op donderdag 27 april door de raad worden gekozen, ziet af van de bouw van een garage onder het Lucasbolwerk.
Provincie:
Tag(s):