vrijdag, 17. november 2006 - 16:28

Participatiefonds sluit boekjaar af met winst

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) heeft het boekjaar 2005 met een positief resultaat afgesloten. De winst van 13.231 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.Dit blijkt uit de jaarrekening die op 17 november door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld.

In 2005 werd één deelneming, een zagerkwekerij, door het ZPF gefinancierd. Door het aantrekken van de economie en door naast startende ook doorstartende ondernemers te ondersteunen zal dit aantal de komende jaren toenemen. In het eerste kwartaal van 2006 zijn dan ook twee deelnemingen gefinancierd voor een to-taalbedrag van € 120.000.

Om grotere investeringen en om ondernemers in Zeeland nieuwe mogelijkheden te bieden om risicodragend kapitaal aan te trekken, heeft het ZPF in 2005 een toezegging gedaan om voor € 100.000 te gaan participeren in TechnoStars. Dit is een samenwerkingsverband tussen de BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, het LIOF (Limburgs Ontwikkelingsfonds) en een aantal investeerders. Gezamenlijk zetten deze organisaties het Technostartersfonds Zuid-Nederland B.V. op.

In 1997 richtte de Provincie Zeeland samen met de ABN-AMRO het Zeeuws Participatiefonds op met als doel ondernemers, m.n. starters, risicodragend te financieren. Het fonds richtte zich daarbij vooral op innovatieve bedrijven. Bij de oprichting bedroeg het eigen vermogen van het fonds f 1.000.000, ofwel € 453.780. In februa-ri 2006 is het aandelenkapitaal uitgebreid door een emissie van ZLM-Verzekeringen te Goes van € 200.000, terwijl de Provincie Zeeland hetzelfde be-drag heeft gestort. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 853.780.
Provincie:
Tag(s):