vrijdag, 3. februari 2006 - 8:43

Patiënt met open TBC

Zutphen

Bij een patiënt in de locatie Het Spittaal is open tuberculose geconstateerd. De patiënt is van woensdag 18 januari tot en met donderdag 26 januari opgenomen geweest in het ziekenhuis, waar hij werd behandeld in verband met een andere aandoening. De open tuberculose is vastgesteld op donderdag 26 januari. De patiënt wordt sindsdien geïsoleerd verpleegd volgens de richtlijnen van de landelijke Werkgroep Infectiepreventie.

Aangezien de betrokken patiënt in de periode van 18 januari tot en met 26 januari met diverse medewerkers, patiënten en bezoekers contact heeft gehad, is door Gelre ziekenhuizen in samenwerking met de afdeling Tuberculose-bestrijding van de GGD Gelre-IJssel een contactonderzoek gestart.

Een contactonderzoek wordt uitgevoerd volgens het ringprincipe. Het ringprincipe houdt in dat in eerste instantie degenen die veelvuldig met de patiënt contact hebben gehad (de eerste ring) worden onderzocht. Het gaat hierbij om ongeveer 75 personen.

Wanneer bij hen geen overdracht wordt gevonden, wordt het contactonderzoek beëindigd. Wanneer in de eerste ring echter wél overdracht wordt aangetoond, wordt het onderzoek voortgezet onder personen uit een iets minder directe omgeving van de patiënt.

Meer informatie over Tuberculose: zie de website van de GGD Gelre-IJssel www.ggdgelre-ijssel.nl
Provincie:
Tag(s):