donderdag, 2. februari 2006 - 9:28

Patiënten tevreden over Drentse huisartsenposten

Patiënten die gebruik maken van de huisartsenposten van de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) geven in overgrote meerderheid een meer dan dikke voldoende aan het werk van de huisartsen, doktersassistentes en huisartsenchauffeurs. Zo’n driekwart van de patiënten geeft zelfs een rapportcijfer 8 of hoger als algemeen oordeel over het werk van de mensen op de huisartsenposten in Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel. De huisartsenposten van de CHD scoren hiermee boven het landelijke cijfer.

Dat blijkt allemaal uit een uitgebreid patiënt-tevredenheidsonderzoek onder enkele honderden willekeurige patiënten die contact hebben gehad met de huisartsenposten. Het onderzoek is uitgevoerd door het WOK, een gezamenlijk onderzoeksinstituut van de medische faculteiten van de universiteiten van Nijmegen en Maastricht.

Zij hebben een standaard-onderzoek voor huisartsenposten ontwikkeld. Hierdoor kunnen zij ook landelijk vergelijkingen trekken. Opdrachtgever van het onderzoek in Drenthe was de Centrale Huisartsendienst Drenthe. In het onderzoek is geen uitsplitsing gemaakt tussen de vier huisartsenposten van de CHD.

Het hoogste rapportcijfer in het onderzoek is voor de huisartsen. Van de ondervraagde patiënten geeft 77% van de patiënten die op de huisartsenposten door een huisarts zijn gezien, de huisarts een cijfer 8 of hoger. Landelijk ligt dit percentage op 69%. De visiterijdende huisarts met zijn/haar chauffeur krijgt van de mensen die daar ervaring mee hebben, een nog hogere waardering. Hier geeft maarliefst 84% het cijfer 8 of hoger. Landelijk ligt dit cijfer op 81%.

Patiënten zijn iets minder enthousiast over het telefonisch contact met de huisartsenposten en dan met name over de telefonische adviezen die ze krijgen van de doktersassistentes en van de huisartsen. Toch geeft ook hier nog bijna 68% van de ondervraagden een cijfer 8 of hoger. Ook hier scoren de Drentse cijfers weer hoger dan landelijk, waar het percentage ligt op 66%.

Uit het onderzoek naar de telefonische contacten komt naar voren dat 7% van de ondervraagden om de één of andere reden geen voldoende wil geven en dus een vijf of lager als waardering afgeeft. Een oorzaak hiervoor is deels gelegen in het feit dat patiënten op basis van medische argumenten niet altijd dat advies of die hulp of behandeling krijgen die ze zelf willen hebben en daar dan ontevreden over zijn.

De onderzoekers hebben de patiënten verder gevraagd of ze baat hebben gehad bij de adviezen of de behandelingen die ze kregen. Ook werd gevraagd of de adviezen uitvoerbaar waren voor de patiënt. Ongeveer 1 op de 10 patiënten die een bezoek hebben gebracht aan de huisartsenpost of waar de huisarts thuis was geweest, liet weten daar toch de nodige moeite mee te hebben en gaf een cijfer 5 of lager.

Volgens de onderzoekers komt ook deze lage waardering deels voort uit het feit dat patiënten een andere behandeling of een ander advies kregen dan ze hadden verwacht, of hadden willen hebben.

Opmerkingen maakten de ondervraagden verder over de bewegwijzering naar sommige huisartsenposten, over de inrichting en over het ontbreken van de apotheekvoorziening. Alleen in Emmen is momenteel een apotheek bij de huisartsenpost in het ziekenhuis gevestigd.

In Hoogeveen wordt binnenkort ook een apotheekvoorziening gerealiseerd bij de nieuwe huisartsenpost in het Ziekenhuis Bethesda. In Meppel staat eveneens nieuwbouw van een huisartsenpost met apotheekvoorziening gekoppeld aan het ziekenhuis op stapel en ook in Assen verhuist de huisarstenpost naar een nieuwe plaats, in het WZA, waarschijnlijk begin 2007. Daarmee zijn de aangegeven kritiekpunten opgelost.

De Centrale Huisartsendienst Drenthe organiseert voor de ongeveer 220 aangesloten huisartsen in een groot deel van Drenthe, een deel van Friesland en de kop van Overijssel de spoedeisende huisartsenzorg gedurende de Avond Nacht en Weekendperiode en tijdens de feestdagen. De aangesloten artsen hebben gezamenlijk een kleine 450.000 patiënten. Op jaarbasis hebben de vier huisartsenposten gezamenlijk zo’n 90.000 patiëntencontacten.
Provincie:
Tag(s):