donderdag, 18. mei 2006 - 13:05

'Pay-Day'

Tilburg

Binnen enkele weken gaat de politie Midden en West Brabant opnieuw de regionale actie ‘Pay-day’ houden die in het teken zal staan van het incasseren van openstaande boetes. Ook mensen die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten, worden die dag aangehouden en alsnog ingesloten. Nieuw bij deze actie is dat de politie personen gaat opsporen die celmateriaal moeten afstaan ten behoeve van DNA-onderzoek.

Voor deze actie zullen zo’n honderd agenten ingezet worden. ‘Pay-day’ werd voor het eerst vorig jaar georganiseerd en was toen zeer succesvol. De actie zal regiobreed worden uitgevoerd in vier dagen.

Op dit moment staan er in Midden en West Brabant ongeveer 1000 zaken open.

De actie richt zich ook op personen waarvan celmateriaal voor DNA-onderzoek (wangslijm) moet worden afgenomen. Het gaat hier om een wettelijk voorschrift waarbij personen die zijn veroordeeld voor o.a. gewelds- en zedendelicten, celmateriaal moeten afstaan. In de politieregio Midden en West Brabant staan nu bijna 250 personen vermeld in het opsporingsregister, die na uitnodiging daar nog geen gehoor aan hebben gegeven. De politie heeft voor de mensen die zichzelf de komende dagen melden voor een afname twee dagen, 23 en 24 mei, gereserveerd, waarop afname op afspraak mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):