woensdag, 24. mei 2006 - 8:11

Penalty voor het ‘Goede Doel’

Kapelle

Nu iedereen uitkijkt naar het wereldkampioenschap in Duitsland trapt ook de Wereldwinkel Kapelle een balletje mee. Mensen konden tijdens de Europese Wereldwinkeldag 13 mei jongstleden onder meer meedoen aan een loterij. Ook afgelopen week werden mensen nog in de gelegenheid gesteld in de Wereldwinkel een rode kaart in te vullen. Er zijn in totaal ruim 200 kaarten (exact 202) ingevuld.

Om een `kaartje’ in de loterij te kopen, tekende het publiek een rode kaart tegen kinderarbeid, het thema van de Wereldwinkeldag 2006. De campagne richt zich op de afschaffing van kinderarbeid en pleit voor eerlijke handel.

Wethouder sportzaken, Jon Herselman, trekt woensdag 24 mei 2006 om 17.00 uur op het voetbalveld in Kapelle aan de Vroonlandseweg uit de ingeleverde rode kaarten de ‘winnaar van de eerlijke voetbal’ die de Wereldwinkel Kapelle ter beschikking stelt. Als warming up neemt hij eerst een penalty tegen een doelman of –vrouw van de Wereldwinkel!

Wereldwinkel Kapelle heeft tijdens de Europese Wereldwinkel-dag in de Van der Biltlaan en op het sportveld bij het E en F tournooi gestaan. Honderden jeugdige voetballertjes waren daar aanwezig en zij konden meedoen aan het spel bij het gatenbord. Zowel de winnaar bij de E-tjes als de winnaar onder de F-jes ontving een �eerlijke voetbal�.

Op de Europese Wereldwinkeldag onder het motto ‘kidz@work - eerlijke handel beschermt de rechten van het kind’ nodigden honderden Wereldwinkels in Europa kinderen en hun familie uit op een wel heel speciaal voetbalevenement: de Wereldwinkel-dag op zaterdag 13 mei.

De ondertekende rode kaarten worden begin juni in Potsdam tentoongesteld tijdens de finale van de Wereldkampioen-schappen voetbal voor Duitse schoolkinderen. Zo laten we met z´n allen zien wat de publieke opinie over kinderarbeid is. De tentoonstelling zal waarschijnlijk ook in andere steden te zien zijn. Daarmee kreeg deze Wereldwinkeldag ook een serieuze ondertoon. Want jaarlijks worden er wereldwijd zo’n 40 miljoen voetballen verkocht.

Helaas zijn weinig daarvan nog steeds 'eerlijk geproduceerd'. De ingevulde rode kaart doet bovendien mee in een Europese loterij met diverse prijzen.
Provincie:
Tag(s):