dinsdag, 13. juni 2006 - 12:57

Permanente bewoning recreatiewoningen

Roosendaal

Permanente bewoning van recreatieverblijven is niet toegestaan maar komt desondanks in vrijwel alle gemeenten met recreatieverblijven voor. Ook in Roosendaal worden recreatieverblijven permanent bewoond. Het Ministerie van VROM wil dat permanente bewoning van recreatieverblijven zoveel als mogelijk wordt teruggedrongen en voorkomen.

Om aan deze eis te voldoen heeft het college van B&W recent het beleid voor aanpak van permanente bewoning van recreatieverblijven vastgesteld. De beleidsregels zijn te zien bij de balie van het Stadskantoor.

Om inzicht te krijgen in het aantal recreatieverblijven dat permanent wordt bewoond, wordt in 2006 gestart met de inventarisatie van het aantal permanent bewoonde recreatieverblijven. Bezoeken aan de campings, gesprekken met de campingeigenaren, bewoners en recreanten en dossieronderzoek zijn stappen die ondernomen worden.
Provincie:
Tag(s):