maandag, 11. december 2006 - 17:17

PET-scan voorkomt overbodige operaties bij longkanker

Amsterdam

Een PET-scan bij longkanker kan bij 1 op de 5 patiënten een overbodige operatie voorkomen. De inzet van deze scan bij longkanker werkt bovendien kostenverlagend. Dit blijkt uit onderzoek door Harm van Tinteren van het Integraal Kanker Centrum te Amsterdam, die op 13 december a.s. promoveert aan VU medisch centrum.

Uit buitenlands onderzoek was bekend dat een PET-scan van waarde zou kunnen zijn bij de diagnose van longkanker. Onbekend was echter in welke mate een PET-uitslag het beleid van longartsen ook echt zou veranderen. De resultaten van het onderzoek waren dermate overtuigend dat ze in 2004 in landelijke richtlijnen werden opgenomen. Inmiddels tonen cijfers van de kankerregistratie aan dat het aantal operaties bij longkanker met 20 % is gedaald.

Een belangrijke vooruitgang zat in de manier waarop de studies ingericht waren. Gerandomiseerd onderzoek, waarbij loting bepaalt wie wel en niet voor de scan in aanmerking komt, is relatief onbekend in de wereld van beeldvormend diagnostisch onderzoek en was nog niet eerder uitgevoerd op het gebied van PET. Het onderzoek van van Tinteren geeft richtlijnen voor gerandomiseerd onderzoek bij andere technieken.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met diverse afdelingen van VU medisch centrum, het iMTA uit Rotterdam en longartsen van ziekenhuizen uit de regio.
Provincie:
Tag(s):