zaterdag, 7. oktober 2006 - 9:56

Peuteropvang goedkoper voor Waddinxveense minima

Waddinxveen

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft vrijdag besloten dat de ouderbijdrage voor het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk vanaf dit schooljaar wordt berekend naar draagkracht. Vrijdag hebben wethouder Gerts en het bestuur van de Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen (SWP) daartoe een overeenkomst ondertekend.

Zowel de gemeente als de SWP vindt dat voor veel ouders het peuterspeelzaalwerk financieel moeilijk haalbaar is. De gemeente deed daarom onderzoek naar de mogelijkheden om ook gezinnen met een lager inkomen gebruik te laten maken van het peuterspeelzaalwerk. Vanaf nu betalen mensen met een lager inkomen een lagere bijdrage voor twee of meer dagdelen per week, zo kunnen zij ook profiteren van de activiteiten van het peuterspeelzaalwerk.

Voor kinderen van wie de ouders gezamenlijk netto minder dan € 1.362,00 per maand verdienen, wordt vanaf het schooljaar 2006/2007 de ouderbijdrage verlaagd tot ongeveer € 30,00 per maand voor twee dagdelen peuterspeelzaalwerk. Voor de ouders die meer verdienen dan het bedrag volgens deze regeling, blijft het systeem gelijk. Hun bijdrage zal niet extra verhoogd worden om de lagere inkomsten voor de SWP te compenseren. De gemeente compenseert de SWP voor de lagere inkomsten.
Provincie:
Tag(s):