maandag, 23. januari 2006 - 13:53

Philips boert goed

Amsterdam

Het nettoresultaat over 2005 steeg tot EUR 2.868 miljoen (EUR 2,29 per aandeel), vergeleken met het bedrag van EUR 2.836 miljoen (EUR 2,22 per aandeel) behaald in 2004.
Het nettoresultaat over het vierde kwartaal bedroeg EUR 332 miljoen (EUR 0,28 per aandeel), vergeleken met het nettoresultaat van EUR 498 miljoen (EUR 0,39 per aandeel) in de overeenkomstige periode van 2004, voornamelijk als gevolg van incidentele resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen en een vervroegde belastingaanslag betreffende TSMC.

De omzet over 2005 bedroeg EUR 30.395 miljoen, wat overeenkomt met een vergelijkbare groei van 4% ten opzichte van de omzet van EUR 29.346 miljoen in 2004. Dit is exclusief de omzet van Mobile Display Systems, dat zowel in 2004 (EUR 973 miljoen) als in 2005 (EUR 653 miljoen) verantwoord is als beëindigde activiteit. De omzet in het vierde kwartaal steeg tot EUR 9.518 miljoen, een stijging van 6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004.

Gecorrigeerd voor het opwaartse effect van valutabewegingen en consolidatiewijzigingen nam de vergelijkbare omzet toe met 4%. Alle vijf operationele divisies droegen aan de groei van de vergelijkbare omzet bij, met name Medical Systems, Semiconductors en Consumer Electronics.

Het bedrijfsresultaat over 2005 bedroeg EUR 1.779 miljoen, een stijging van EUR 193 miljoen ten opzichte van 2004. Het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2005 bedroeg EUR 971 miljoen, tegenover EUR 15 miljoen in de overeenkomstige periode van 2004. In het resultaat over het vierde kwartaal van 2004 was een impairment-last zonder kasstroomeffect van EUR 576 miljoen voor MedQuist begrepen. Het vierde kwartaal van 2005 liet een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat zien bij Semiconductors en profiteerde van het vrijvallen van een bedrag van EUR 187 miljoen betreffende een voorziening voor uitkering van medische kosten na pensionering, deels tenietgedaan door lasten van EUR 46 miljoen in verband met bepaalde factureringskwesties bij MedQuist.

In het vierde kwartaal resulteerden de financiële baten en lasten in een bate van EUR 23 miljoen, vergeleken met een bate van EUR 417 miljoen in het vierde kwartaal van 2004, waarin een bate van EUR 440 miljoen begrepen was uit de verkoop van aandelen Vivendi Universal en ASML.

Het resultaat betreffende niet-geconsolideerde deelnemingen daalde van EUR 198 miljoen in het vierde kwartaal van 2004 naar een verlies van EUR 70 miljoen, voornamelijk in verband met lasten van EUR 458 miljoen voor LG.Philips Displays.

De kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 1.889 miljoen was iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2004. De nettovoorraden als percentage van de omzet stegen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2004, voornamelijk als gevolg van wisselkoerseffecten.
Categorie:
Tag(s):