woensdag, 20. september 2006 - 13:37

'Pieter Post' voor wethouder

Kampen

Op donderdag 21 september 2006 om 16.00 uur biedt de Cliëntenraad sociale zaken een levensgrote pop aan wethouder J. Kattenberg aan. ‘Pieter Post’ ziet er uit als een postbode met een brievenbus c.q. ideeënbus. De pop komt in de hal van het stadhuis te staan, bij de loketten van de afdeling Sociale Zaken.

In deze brievenbus kunnen niet alleen de bijstandscliënten, maar ook andere inwoners van Kampen hun reacties kwijt, wanneer het gaat om knelpunten bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand, ervaringen met reïntegratie, enzovoort. Ook kan men suggesties en ideeën in de bus doen.

Deze post komt zo bij de cliëntenraad terecht en niet bij de gemeente. De cliëntenraad gebruikt de opmerkingen en ideeën bij het overleg met de gemeente om zo te komen tot een nog betere dienstverlening.

De aanbieding van ‘Pieter Post’ vindt in de hal van het stadhuis plaats.
Provincie:
Tag(s):