dinsdag, 7. maart 2006 - 8:58

Pilot 'Preventie energieschulden'

Enschede

Vijftig cliënten van de Stadsbank Oost Nederland in Enschede kunnen meedoen aan de pilot 'Preventie energieschulden' die in samenwerking met energiebedrijf Essent is ontwikkeld. Doel van deze pilot is dat mensen meer grip krijgen op hun energieverbruik en, daarmee, de energienota. Wethouder Tymon de Weger vindt het belangrijk dat mensen in een sociaal zwakke positie niet geconfronteerd worden met kosten voor afsluiting en heraansluiting van de energietoevoer. Dit is de eerste pilot in Oost Nederland waarin een stadsbank en een energiebedrijf samenwerken.
Als de pilot slaagt, zal het aantal huishoudens dat aan deze regeling kan meedoen worden uitgebreid.

Steeds meer Nederlanders hebben te maken met schulden. Bij de balies van de stadsbank Oost Nederland meldden zich ruim 3400 huishoudens per jaar in verband met hun financiële situatie. Door mee te doen aan de pilot 'Preventie Energieschulden' kunnen gezinnen hun energieverbruik zelf bijhouden en beïnvloeden. Essent installeert in deze huishoudens een zogenaamde prepaidmeter in combinatie met een dubbele energiemeter voor piek-/daltarief. Klanten van Essent kunnen met deze prepaidmeter vooraf hun energieverbruik betalen en zij hoeven geen leverings-overeenkomst aan te gaan. Omdat zij hun energietegoed 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch kunnen opwaarderen, komen zij nooit voor verrassingen te staan.
Klanten kunnen geen betalingsachterstand meer oplopen en dreigen dus niet te worden afgesloten.

Op een gebruiksvriendelijk display is het cumulatieve gebruik af te lezen per dag, respectievelijk per week in kWh elektriciteit en m³ en wat dat kost in euro's. Daardoor krijgt de klant een beter inzicht in zijn verbruikspatroon en het energieverbruik van zijn apparaten en installaties.
Essent kan de meter op afstand uitlezen en geeft waar nodig adviezen, bijvoorbeeld over een betere spreiding van het verbruik over piek- en daltijden. Aanpassingen in het verbruiksgedrag van de klant worden op die manier meteen duidelijk.

De ervaringen van de Stadsbank Oost Nederland wijzen erop dat juist door extra rekeningen voor afsluiten en heraansluiten de gezinnen nog verder in de financiële problemen raken. Dat is bij gebruik van de prepaidmeter niet meer aan de orde. Het preventieve beleid van de Stadsbank Oost Nederland is gericht op het voorkomen van het oplopen van schulden. Fractiespecialiste Tineke Huizinga van de Tweede Kamerfractie van de Christen Unie steunt dit initiatief.

Cliënten van de Stadsbank Oost Nederland die aan deze pilot willen meedoen zijn hiervoor benaderd. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met Essent.
Medewerkers van Essent bouwen de prepaidmeter in en geeft advies over het gebruik van de meter.
Provincie:
Tag(s):