maandag, 13. november 2006 - 23:55

Pilot preventief huisverbod officieel van start

Venlo

Met de wet preventief huisverbod wil het Rijk het huiselijk geweld verder terugdringen. De gemeente Venlo is samen met Groningen en Amsterdam geselecteerd om de wet preventief huisverbod in een pilot te toetsen.

Burgemeesters krijgen door de wet de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen aan daders van huiselijk geweld. Dit betekent dat de dader tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in deze periode ook geen contact mag opnemen met de partner of kinderen.

Venlo heeft met deze pilot een goed instrument in handen om de strijd tegen huiselijk geweld aan te gaan. Het lokale beleid rondom huiselijk geweld krijgt extra aandacht en de gemeentelijke regierol in samenwerking met hulpverlening, politie en andere ketenpartners wordt verder vormgegeven. De gemeente wil tijdens de pilot de wet huisverbod zo volledig mogelijk uitvoeren en toetsen.

De pilot preventief huisverbod gaat op dinsdag 14 november officieel van start.
Provincie:
Tag(s):