donderdag, 9. februari 2006 - 10:09

'Pinguïns kunnen vliegen'

Ten Boer

‘Pinguïns kunnen vliegen’ Onder deze naam wordt van 3 t/m 5 april de Nationale Innovatieweek georganiseerd. Bij het organisatiebureau zijn 173 innovatieprojecten ingediend. Tot de 13 genomineerde finalisten behoort ook het nieuwe samenwerkingsverband tussen de gemeenten Ten Boer en Groningen. De drie uiteindelijke winnaars doen mee aan de Europese competitie, die later dit jaar in Finland wordt georganiseerd.

De samenwerking tussen beide gemeenten is uniek in haar soort. Een zelfstandig blijvende kleine gemeente, die het leeuwendeel van haar taken uitbesteedt aan een grotere buurgemeente. Ook het merendeel van de personeelsleden gaat over in dienst van de gemeente Groningen.

Steeds meer kleinere gemeenten lopen tegen hun grenzen aan als het gaat om een adequate uitvoering van de taken. Het gevaar van versnippering van de taken, door meerdere samenwerkingen, ligt dan op de loer. Het Ten Boerster initiatief, om nagenoeg alle taken uit te besteden aan een grote buurgemeente, is nieuw in bestuurlijk Nederland.

‘Pinguins kunnen vliegen’ is een initiatief van InAxis, de Commissie Innovatie Openbaar Bestuur (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), die vernieuwingen in het openbaar bestuur ondersteunt. Ook het project Ten Boer-Groningen ontvangt steun van InAxis. Alle 13 finalisten presenteerden zich op 19 januari a.s. in schouwburg ‘Dilligentia’ in Den Haag. Inzendingen liggen op de terreinen Openbaar Bestuur, Veiligheid, Welzijn en Zorg.
Provincie:
Tag(s):