dinsdag, 22. augustus 2006 - 19:03

Plan voor blowverbod in Ede

Ede

Het Edese college van burgemeester en wethouders wil de bevoegdheid krijgen om straten en gebieden aan te wijzen waar het verboden is softdrugs te gebruiken. Daarvoor is het college van B en W van plan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. De gemeenteraad moet de voorstellen tot het wijzigen van de APV goedkeuren.

De politie ontvangt regelmatig klachten van burgers over drugsgebruik in de openbare ruimte. Het college van B en W wil daar graag wat aan doen. Het gebruik van softdrugs valt echter, in tegenstelling tot het gebruik van harddrugs, niet onder enige strafbepaling.

Het instellen van een blowverbod in de openbare ruimte voor de hele gemeente Ede is wettelijk niet mogelijk. Om deze reden kiest Ede ervoor de APV dusdanig te wijzigen, dat het mogelijk wordt straten of gebieden aan te wijzen waar het gebruik van softdrugs of softdrugs openlijk voorhanden hebben verboden is. Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitgaansgebied, een park of de omgeving van scholen of coffeeshops.

Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor de APV aan te passen met een artikel, dat het college de bevoegdheid geeft gebieden aan te wijzen waar het gebruik op straat van softdrugs verboden wordt. Als de raad akkoord gaat met het voorstel kan de nieuwe regeling 1 december 2006 ingaan.
Provincie:
Tag(s):