maandag, 7. augustus 2006 - 15:10

Plannen locatie de Lichtenberg naar gemeenteraad

Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort heeft op 1 augustus het Voorlopig Ontwerp Stedenbouw en het Programma van Eisen voor de locatie van het ziekenhuisterrein De Lichtenberg vastgesteld. De Ronde van de gemeenteraad zal dit voorstel naar verwachting in september behandelen. Daarna kan de inspraak van start.

Als over enkele jaren de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum klaar is, komt ondermeer de huidige locatie van De Lichtenberg vrij. Daar worden nu plannen voor ontwikkeld. Het afgelopen jaar is constructief en intensief overleg geweest met de bewonersgroep De Lichtenberg, projectbureau Amer en de gemeente Amersfoort. Dat heeft geleid tot een Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp Stedenbouw en een herziening van het bestemmingsplan ‘De Berg 2003’.

Het Voorlopig Ontwerp en het Programma van Eisen dat nu door het college aan de gemeenteraad wordt aangeboden, zijn op bijzondere wijze tot stand gekomen. Het initiatief van omwonenden van de Lichtenberg was de start van dit proces en is door het college grotendeels overgenomen in het Programma van Eisen. Zij hebben in samenspraak met bureau Amer een stedenbouwkundig plan voor het gebied ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):