vrijdag, 22. september 2006 - 15:49

Plannen Prinsenhof worden concreet

Groningen

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de nieuwe invulling voor het complex Martinikerkhof 23, beter bekend onder de naam Prinsenhof. Het gebouwencomplex zal worden verbouwd zodat een vijf sterren-hotelaccomodatie ontstaat met daarboven ongeveer negen (koop)appartementen. B&W hebben hiertoe afspraken gemaakt met het Groninger Monumenten Fonds, dat als beoogd ontwikkelaar optreedt.

De komende tijd zal het fonds in samenspraak met architect en gemeente het project verder uitwerken en de benodigde bouwkundige procedures (laten) opstarten. Naar verwachting kan op zijn vroegst eind 2007 met de verbouw worden begonnen.

Het programma voor het Prinsenhof-complex ziet er nu als volgt uit. Op de begane grond komt een luxe hotel-restaurant met 5 tot 8 luxe hotelkamers. De voormalige Fraterkerk wordt zoveel mogelijk gerestaureerd en gebruikt voor (culturele) ontvangsten en recepties. Er zijn mogelijkheden om buiten, grenzend aan de Prinsentuin en op het binnenterrein terrassen aan te leggen. Op de verdiepingen van het Prinsenhof-complex is ruimte voor ongeveer 9 koopappartementen. En passant wordt de (min of meer bijbehorende) huidige woning naast de Gardepoort gerestaureerd.

Het programma past volledig in het geldende bestemmingsplan, behalve wat betreft de horeca-functie. Aangezien voor dit rijksmonument ook een monumentenvergunning noodzakelijk is, zal de voorbereidingstijd, inclusief de procedures, naar verwachting ongeveer een jaar in beslag nemen. Met het Groninger Monumenten Fonds - dat zal optreden als ontwikkelaar van zowel de horeca als de woningen - zal de gemeente een erfpachtovereenkomst sluiten. Het fonds is momenteel in gesprek met gegadigden voor de horecafunctie. Tot de verbouw start is het complex in tijdelijk beheer van Carex.
Provincie:
Tag(s):