donderdag, 30. maart 2006 - 19:33

Platform betere huisvesting studenten

Breda

Donderdag is de officiële start van het platform studentenhuisvesting Breda. De Avans Hogeschool, de NHTV, Internationale Hogeschool Breda, de gemeente Breda en de woningcorporaties, hebben besloten op een nieuwe wijze samen te werken aan betere studentenhuisvesting.

De partijen werken al langer samen, maar nu gebeurt dat op een structurele basis. Het eerste doel van deze samenwerking is een goed beeld te krijgen van de markt voor studentenkamers in Breda. En daar samen op in te spelen. Het platform start in mei dit jaar met een onderzoek naar de woonwensen van studenten. Deze marktverkenning vormt input voor gezamenlijke ambities en plannen voor het wonen van studenten in Breda.

Breda moet aantrekkelijk zijn voor jonge hoogopgeleiden
De gemeente Breda vindt dat er qua studentenhuisvesting op dit moment geen aanwijzingen voor grote problemen zijn. De huidige ambitie is dan ook zeer bescheiden: het ‘handhaven’ van de situatie en monitoren van de markt zoals door de gemeenteraad vastgesteld in 2003.

Wel is het noodzakelijk om jonge hoogopgeleide mensen aan te trekken en vast te houden in de gemeente Breda. Dit betekent onder meer prettig wonen voor studenten, maar ook voor afgestudeerden en jong werkenden die een appartement in het centrum of juist een eengezinswoning aan de rand van de stad zoeken. Na het marktonderzoek is een bijstelling van de ambitie mogelijk in de Woonvisie van de gemeente.

De hogescholen hebben de ambitie om meer reguliere studenten op kamers te laten wonen evenals het aantrekken van buitenlandse studenten. Het studentenleven in een stad als Breda en zeker ook het verenigingsleven heeft daarop invloed. Goede huisvesting speelt daarnaast een belangrijke rol in het zich thuis voelen in de stad en studie. Daarnaast hebben de hogescholen en de gemeente Breda de ambitie om samen te werken aan kennisverhoging van de stad. Bijvoorbeeld door een project als Studentcity Breda dat gericht is op goede voorlichting aan studenten over de studiemogelijkheden in de gemeente Breda.

De woningcorporaties in Breda staan voor prettig en veilig wonen voor al hun klanten in Breda. Studenten behoren tot die klanten. Zij hebben hun specifieke wensen en behoeften en daarop spelen de woningcorporaties in. Ze hebben voor iedere student wat wils. Gezamenlijk hebben de woningcorporaties ongeveer 1100 studentenkamers/woningen door de gehele stad, met huurprijzen vanaf 200 euro en grootte variërend van 10 tot 40 m2 (eigen douche, keuken). Het verhuren van de kamers en woningen verloopt via het centrale WoonloketBreda.
Provincie:
Tag(s):