dinsdag, 4. juli 2006 - 19:11

'Poederbrief komt retour'

Waalwijk

In een bedrijfspand aan de Schouwslootweg is op dinsdag een poederbrief aangetroffen. De brief was bezorgd door de post bezorgd bij het vleesverwerkende bedrijf Henningsen Nederland BV. Bij het openen van de uit Egypte afkomstige brief viel er wit poeder uit. In de brief stonden Arabische teksten. De politie sloot uit voorzorg het pand af, waarbij zes personen in quarantaine gehouden werden.

De overige personeelsleden waren niet in de nabijheid geweest van de brief en het poeder en konden het pand verlaten. De GGD en brandweer hebben zorggedragen voor ontsmetting van deze personeelsleden.

De poederbrief is veilig gesteld en verpakt. Een motoragent heeft de brief daarna direct overgebracht naar een laboratorium in Lelystad voor nader onderzoek, waarbij kwam vast te staan dat het om een ongevaarlijk poeder ging. Tot op heden is er nergens in Nederland in poederbrieven het gif Antrax aangetroffen.

Toch worden in voorkomende gevallen toch alle voorzorgsmaatregelen in acht gehouden en volgen de hulpverleningsdiensten een vastgesteld protocol. Inmiddels bestaat het vermoeden dat het een retourzending betrof van een brief die het Waalwijkse bedrijf naar Egypte had gestuurd.
Provincie:
Tag(s):