dinsdag, 3. oktober 2006 - 8:57

Politie brengt miljoenenfraude aan het licht

Amsterdam

Afgelopen week werd de laatste verdachte gearresteerd na een langdurig onderzoek naar hypotheek- en kredietfraude. In totaal hield de politie 68 personen aan en kwam een miljoenenfraude aan het licht. Het onderzoek van het Interregionaal Fraude Team Midden-West (Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek) dat anderhalf jaar duurde, stond onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam.

De uitkomsten zijn het resultaat van vier uitgebreide rechercheonderzoeken waarbij tactisch en technisch onderzoek de doorslag gaf en waarbij de financiële specialisten van de politie een belangrijke rol speelden.

Onder de aangehouden verdachten bevinden zich onder andere een teamleider van een bank, tussenpersonen, katvangers, fascilitators en fraudeurs. Deze laatste groep had meestal geen legale inkomsten en kon bijvoorbeeld geen huis kopen. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, jaaropgaven en salarisstroken lukte het hen uiteindelijk om een hypotheek te krijgen. Met uit criminaliteit verkregen geld werd dan de hypotheek afbetaald.

In diverse zaken werd aan de fraudeurs krediet verstrekt nadat zij fictieve bedrijven hadden opgevoerd. In een enkel geval gaf de fraudeur zich dan uit als directeur van dit fictieve bedrijf.

De verdachten in de verschillende onderzoeken zijn onder te verdelen in drie groepen:

· Mensen die gewoon de boel wilden oplichten om zich te verrijken.

· Personen die de fraude gebruikten om crimineel geld wit te wassenen woningen te verkrijgen.

· Speculanten die op de langere termijn winst probeerden te maken. (dit betreft overigens een kleine groep)

Tijdens de onderzoeken werd nauw samengewerkt met diverse banken. Zij verbaasden zich regelmatig over de informatie die betrekking had op sommige klanten. In enkele gevallen wilden de banken niets aan bepaalde situaties veranderen omdat de hypotheek- en kredietbetalingen gewoon op tijd plaatsvonden. In de meeste gevallen werden hypotheken en leningen ontbonden. In een onderzoek naar een drugscrimineel die zijn villa door middel van hypotheekfraude had verkregen is de woning door de rechtbank verbeurd verklaard. Dit op grond van een veroordeling voor witwassen. Dit laatste is unique in Nederland maar zal zeker in de toekomst vaker worden toegepast.

Door een gedegen ketenaanpak, waarbij justitie, politie, financiële instellingen, de Nederlandse Vereniging van Banken, de belastingdienst en het UWV nauw samenwerken kan dit soort fraudes in een vroeg stadium worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):