vrijdag, 3. februari 2006 - 8:35

Politie gaat werven in moskee

Deventer

Vrijdagavond geeft korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg van Politieregio IJsselland in de Mili Görös-moskee in Deventer het startsein voor een nieuwe wervingscampagne gericht op allochtone Nederlanders. Het is een wervingsproject van de drie samenwerkende politiekorpsen Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente, uitgevoerd door het interregionaal wervings- & selectiebureau (IWS Oost-Nederland).

De politie heeft daarbij eens de rollen omgekeerd en wacht niet tot de sollicitanten naar haar toekomen maar komt met deze campagne als werkgever zélf naar de mensen toe om zich te presenteren en nieuwe sollicitanten te werven.

Uit ervaring is gebleken dat de normale wervingskanalen van de politie (advertenties/tv reclame/internet) niet voldoen bij de werving van allochtonen. De huidige campagnes leveren wel allochtone sollicitanten op maar niet voldoende om het personeel van politiekorpsen een goede afspiegeling te laten zijn van de samenleving.
De politie is daarom dringend op zoek naar allochtone sollicitanten die belangstelling hebben voor het werk van de politie.

Het interregionaal bureau werving & selectie van de drie korpsen gaat de komende maanden op bezoek bij moskeeën, culturele- en jongerencentra voor allochtone Nederlanders om nieuwe politieagenten te werven en om aan belangstellenden meer te vertellen over het werken bij de politie.

Daarom is In Deventer samenwerking gezocht met de Milli Görüs-moskee. De Milli Görüs-moskee is een vereniging die naast de moskee ook functioneert als cultureel centrum in Deventer. Zo wordt er bij Milli Görüs huiswerkbegeleiding gegeven, is er een gebedsruimte, zijn er gespreksgroepen, leslokalen, een computerruimte, een restaurant en worden er cursussen van allerlei aard gegeven.

Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg zal vanavond het officiële startsein geven voor de wervingscampagne in de drie regio’s. Hierna zal Eric Pattiselanno van het interregionaal wervingsbureau Oost-Nederland van de politie meer vertellen over het werken bij de politie en de politie als werkgever. Hierna kunnen er vragen gesteld worden aan een forum bestaand uit Lute Nieuwerth (districtschef District Zuid van Politie IJsselland, Adem Toptas (hoofdagent bij team Boxbergerweg - Deventer), Ton Schutte (teamchef team Boxbergerweg – Deventer) en Eric Pattiselanno, hoofd Werving IWS.

De avond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Provincie:
Tag(s):