maandag, 13. februari 2006 - 15:39

Politie graag aan het werk

Delft

Politiemensen zijn gemotiveerd met hun werk bezig. Dit is de uitkomst van een representatief onderzoek dat op
initiatief van de Nederlandse Politiebond (NPB) door TNO is uitgevoerd onder 1024 politiemedewerkers.

De afgelopen jaren bereikten de NPB signalen dat het politiemedewerkers vanaf veertig jaar steeds meer moeite kostte om zich enthousiast te blijven inzetten tot het einde van hun loopbaan. Gezien de toenemende vergrijzing van de politiekorpsen en de actuele discussie over het langer doorwerken besloot de Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie (SAOP) geld beschikbaar te stellen om deze signalen te laten onderzoeken.

Hieruit blijkt dat politiemensen van 40 jaar en ouder dagelijks even gemotiveerd aan het werk als hun jongere collega's. De werkbelasting (zowel fysiek als emotioneel) is volgens de ondervraagden niet of nauwelijks van invloed op hun werkmotivatie. Dit geldt ook voor de toepassing van nieuwe technologieen.

Niet of minder gemotiveerde werknemers verwachten dat hun werkplezier zal toenemen als het korps meer waardering zou tonen voor hun kennis en werkervaring. Ook zou men het op prijs stellen als het management/de leidinggevende beter zou luisteren naar de werkvloer.

Daarnaast bepleiten de onderzoekers het bevorderen van doorstroommogelijkheden binnen de politie. Op die manier zouden motivatieproblemen als gevolg van te veel ervaring voor een bepaalde functie zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):