donderdag, 2. maart 2006 - 17:44

Politie Haaglanden wint diversiteitsprijs

Den Haag

De Politieregio Haaglanden heeft de Diversiteitprijs Nederlandse politie 2006 gewonnen. Minister Remkes heeft de prijs uitgereikt aan het winnende korps. Dit vond plaats tijdens het congres van het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (onderdeel van de Nederlandse Politieacademie) met de titel: 'Diversiteitprijs Nederlandse politie 2006, diversiteit als business issue'.

Het winnende regiokorps is al jaren actief met het implementeren van diversiteit. In dit korps wordt op diverse terreinen gewerkt aan innovatieve en creatieve projecten om diversiteit vorm te geven. Dit gebeurt o.a. op het gebied van werving en selectie van vrouwen en allochtonen, vertrouwenspersonen, integriteit, gewenste omgangsvormen, doorstroom voor vrouwen en het ontwikkelen van kennis op het gebied van multi-etniciteit.

Het korps werkt met nieuw elan aan de implementatie van diversiteit, door een procesplan bejegening en klantvriendelijkheid met aandacht voor het verbeteren van de relatie met het publiek en het intern verbeteren van de contacten met collega's en de sfeer op het werk.
Het proces wordt getrokken door de korpschef via een planmatige korpsbrede uitrol met de leidinggevenden en centrale themabijeenkomsten voor alle medewerkers.

Het korps heeft veel geïnvesteerd door o.a het vrijmaken van mensen, het structureel verzamelen, vastleggen en het verspreiden van noodzakelijke kennis.

De Diversiteitprijs Nederlandse Politie 2006 is vooral bedoeld als stimulance voor de implementatie van diversiteit bij de Nederlandse politie. De diversiteitprijs zal tot 2010 jaarlijks worden uitgereikt. Dit gebeurt op initiatief van het LECD.
Provincie:
Tag(s):