woensdag, 22. november 2006 - 8:53

Politie Limburg-zuid houdt stembureau's in de gaten

Maastricht

De politie Limburg-Zuid gaat woensdag toezicht houden bij de stembureaus. Op de verkiezingsdag voor de Tweede Kamer zullen patrouilles van de politie toezien op ‘een ordelijk en correct verloop van vrije en geheime verkiezingen’, zo stelt de korpsleiding in een brief aan de burgemeesters van Zuid-Limburg.

De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een schrijven die het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gestuurd naar alle korpsbeheerders in ons land. Daarin staan maatregelen aangekondigd die betrekking hebben op zowel de beveiliging van de stemmachines als ook de opslag en het transport daarvan.

Vorige maand maakte de stichting “Wij vertrouwen de stemmachines niet� bekend dat de stemmachines die in Nederland worden gebruikt bij verkiezingen niet fraudebestendig zijn. Zo zouden machines vooraf gemanipuleerd kunnen zijn en wil de politie meteen in actie kunnen komen. Daarnaast zou ‘afluisteren’ van het stemgedrag mogelijk zijn binnen een bepaalde afstand van de stembureaus. Bovendien kan het zijn dat er protesten tegen het gebruik van de stemmachines gaan plaatsvinden, zo zegt het ministerie. Genoemde stichting heeft namelijk opgeroepen tot ‘een beleefd protest’. De politie Limburg-Zuid heeft overigens op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er zich onregelmatigheden zullen voordoen.
Provincie:
Tag(s):