woensdag, 5. juli 2006 - 21:04

Politie Nederland opgericht

Den Haag

De korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen hebben vandaag, 5 juli 2006, in Den Haag, in het bijzijn van demissionair minister J.W. Remkes (BZK), de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland opgericht. Politie Nederland is een organisatie van de gezamenlijke korpsen en zal waar nodig de samenhang in het beheer van de korpsen beter regelen.

Het gaat in hoofdzaak om exploitatie en beheer van de ICT-voorzieningen, het ontwikkelen van beleid en het verder ontwikkelen van nieuwe shared services.

Politie Nederland is opgericht vanuit het besef dat door meer samenwerking, de 26 politiekorpsen efficiënter kunnen werken. Nu al is die samenwerking op een aantal gebieden zichtbaar, zowel op landelijk als interregionaal niveau.

Voorbeelden daarvan zijn de gezamenlijke inkoop van voertuigen, energie en computer hardware. De korpsbeheerders hebben het shared servicesprogramma uitgebreid met onderwerpen als gezamenlijke interceptie, rijopleidingen en werving en selectie.

De komende maanden zullen de bestaande organisaties binnen de politie opgaan in Politie Nederland: het Nederlands Politie Instituut (NPI), de ICT-service Coörporatie Politie, Justitie en Veiligheid (ISC/ITO) en het Concern Informatiemanagement Politie (CIP). In totaal telt Politie Nederland dan ruim 1800 formatieplaatsen.

Politie Nederland heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de korpsbeheerders van de 26 korpsen. Voorzitter is de heer M.J. Cohen, korpsbeheerder van de politie Amsterdam-Amstelland. Het dagelijks bestuur bestaat voorts uit mevrouw P.C. Krikke (Gelderland-Midden) en de heren H.J.J. Lenferink (Hollands Midden), G.B.M. Leers (Limburg-Zuid) en H.J. Meijer (IJsselland).

Hoofdcommissaris J.J. Hoogendoorn is benoemd tot algemeen directeur van Politie Nederland. Tot plaatsvervangend directeur is de huidige directeur van de ISC/ITO, de heer L.J.M. Bovée aangesteld. Politie Nederland is een voorziening tot samenwerking die mogelijk is op grond van de artikelen 47 en 47a van de Politiewet 1993. De VtS Politie Nederland is een zelfstandig rechtspersoon.

De oprichting van Politie Nederland heeft geen relatie met het kabinetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet, waarin voorzien wordt in een Nationale Politie. Het Korpsbeheerdersberaad(Kbb) is van mening dat een Nationale Politie geen toegevoegde waarde heeft en houdt vast aan een regionaal, dicht bij de burger georganiseerde politie.

Met de oprichting van Politie Nederland laat het Kbb zien dat samenwerking op landelijk niveau, ook in het huidige bestel gerealiseerd kan worden en ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Provincie:
Tag(s):