dinsdag, 1. augustus 2006 - 8:53

Politie Nederland van start

Amsterdam

Het Nederlands Politie Instituut (NPI), het ICT-Service Centrum Politie, Justitie en Veiligheid (ISC) en het Concern Informatiemanagement Politie (CIP) zijn vandaag, 1 augustus 2006 opgegaan in de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland. In totaal telt Politie Nederland ruim 1800 formatieplaatsen.De korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen hebben op 5 juli 2006, de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland opgericht.

Politie Nederland is een organisatie van de gezamenlijke korpsen en zal waar nodig de samenhang in het beheer van de korpsen beter regelen. Het gaat in hoofdzaak om exploitatie en beheer van de ICT-voorzieningen, het ontwikkelen van beleid en het verder ontwikkelen van nieuwe shared services.

Politie Nederland is opgericht vanuit het besef dat de 26 politiekorpsen door meer samenhang efficiënter kunnen samenwerken. Nu al is die samenwerking op een aantal gebieden zichtbaar, zowel op landelijk als interregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn de gezamenlijke inkoop van voertuigen, energie en computer hardware.

Politie Nederland heeft een algemeen bestuur, dat bestaat uit de korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen. Voorzitter is de heer M.J. Cohen, korpsbeheerder van de politie Amsterdam-Amstelland. Het dagelijks bestuur bestaat voorts uit mevrouw P.C. Krikke (Gelderland-Midden) en de heren H.J.J. Lenferink (Hollands Midden), G.B.M. Leers (Limburg-Zuid) en H.J. Meijer (IJsselland). Hoofdcommissaris J.J. Hoogendoorn is benoemd tot algemeen directeur van Politie Nederland. Tot plaatsvervangend algemeen directeur is de huidige directeur van de ISC/ITO, de heer L.J.M. Bovée benoemd.

Politie Nederland is een voorziening tot samenwerking die mogelijk is op grond van de artikelen 47 en 47a van de Politiewet 1993. De VtS Politie Nederland is een zelfstandig rechtspersoon.
Provincie:
Tag(s):