maandag, 2. oktober 2006 - 20:38

Politie neemt kleine zaken zeker serieus

Eindhoven

Korpschef Leon Kuijs van Politie Brabant Zuid-Oost reageert in een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 30 september op een artikel in die krant van een week daarvoor. Volgens de auteur daarvan, ED-redacteur Chris Paulussen, doet de politie er goed aan om eens na te gaan hoe het komt dat de aangiftebereidheid te wensen over laat.

Natuurlijk neemt de politie kleine zaken serieus. Sterker nog, 70% van ons werk bestaat uit kleine zaken. De oproep van Chris Paulussen in deze krant is dan ook volkomen terecht. Gelet op de aantoonbare wijze waarop onze politiemensen in de regio Brabant Zuid-Oost, dag in dag uit, 24 uur per dag, zeven dagen in de week hun werkzaamheden verrichten, maak ik me daarover ook geen zorgen. Natuurlijk maken we fouten en natuurlijk gebeurt dat transparant en kan iedereen er kennis van nemen en willen we deze publieke controle ook graag in stand houden, maar indien er getwijfeld wordt aan de intentie van de politie vraagt dit om een toelichting.

Paulussen stelt zich de vraag: "Wat moet de argeloze burger nu? Jongeren zelf tot de orde roepen, zoals korpschef Kuijs wil. Of sneller aangifte doen, zoals de inwoners van de Kempen wordt voorgehouden". Terecht dat Paulussen deze vraag oproept omdat veel burgers er wellicht ook zo over denken. Het antwoord op deze vraag is: je kunt geen appels met peren vergelijken.

Wij leven dicht op elkaar. We helpen elkaar, maar heel vaak irriteren wij elkaar. We vallen elkaar dan lastig. Burgers zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Als je ruzie met je buurman hebt, dien je eerst zelf er alles aan gedaan te hebben om dat op te lossen. Als je last van brutale jongeren hebt dien je zelf dit in eerste instantie kenbaar te maken aan die jongeren. Verbinding maken met de ander leidt er vaak toe dat er meer onderling begrip ontstaat en dat er daarom ook meer rekening met elkaar gehouden wordt.

Iets anders is indien er een strafbaar feit gepleegd wordt. Dat kan een mishandeling, een vernieling, een bedreiging of een diefstal zijn. Als zoiets plaatsvindt, is het verstandig om aangifte te doen. Aangifte doen is het begin van een strafrechtelijke interventie. Iets heel anders dus dan beschaafde omgangsvormen of rekening met elkaar willen houden.

De politie doet er alles aan om het doen van aangifte te vergemakkelijken. Naast het bezoek op het bureau, kan het via internet of telefonisch en in sommige situaties thuis. Politie Brabant Zuid-Oost, waakzaam en dienstbaar, in grote en kleine zaken.
Provincie:
Tag(s):