donderdag, 7. september 2006 - 12:10

Politie Pijnacker mogelijk in de fout tijdens Oranjefeest

Pijnacker

De Rijksrecherche heeft het feitenonderzoek naar de gebeurtenissen na afloop van het Oranjefeest in een tent aan de Sportlaan in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei jl. in Pijnacker afgesloten. Na afloop van het feest braken daar ongeregeldheden uit, waarbij de politie optrad.

Na afloop van het feest braken daar ongeregeldheden uit, waarbij de politie optrad. In de dagen na het feest zijn 16 aangiften en 8 klachten ingediend tegen dat optreden van de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat de politie in het algemeen terecht is opgetreden en binnen de geweldsinstructie is gebleven.

In een vijftal situaties bestaat het vermoeden dat politieagenten buiten de geweldsinstructie hebben gehandeld en zich daarbij mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie heeft 9 aangiften geseponeerd en gaat bij 7 aangiften en de 8 klachten strafrechtelijk onderzoek doen om op basis daarvan te besluiten of agenten strafrechtelijk zullen worden vervolgd. Naast het onderzoek van de Rijksrecherche loopt een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten, gepleegd door inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

In opdracht van de Haagse hoofdofficier heeft de Rijksrecherche onderzoek verricht naar de gebeurtenissen. Daarbij is een groot aantal betrokken burgers, politiemensen, beveiligingsbeambten en andere bij het Oranjefeest en de daarop volgende ongeregeldheden betrokken personen als getuige gehoord. Dit onderzoek is kort na de ongeregeldheden van start gegaan en onlangs afgerond. Het doel van het onderzoek was om in beeld te krijgen wat zich feitelijk in die bewuste nacht in en rond de feesttent heeft afgespeeld. Het onderzoek richtte zich ook op andere incidenten die zich die nacht in Pijnacker zouden hebben voorgedaan.

Het afgeronde onderzoek van de Rijksrecherche was een zogenaamd feitenonderzoek. In dit onderzoek zijn personen gehoord die aangifte hebben gedaan dan wel getuige waren van de gebeurtenissen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van een algemeen beeld van de gebeurtenissen, zodat vastgesteld kon worden of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Alle mensen die aangifte hebben gedaan worden per brief geïnformeerd over de afhandeling van hun aangifte. Hetzelfde geldt voor de klachten die tegen het politieoptreden zijn ingediend en die nader strafrechtelijk worden onderzocht.
Provincie:
Tag(s):