donderdag, 23. maart 2006 - 18:06

Politie treedt op tegen overlast van aanhangers

Enschede

Vanaf maandag 3 april gaat de politie optreden tegen aanhangwagens, caravans en vouwwagens die langer dan drie dagen op dezelfde weg staan. Reden voor de actie zijn klachten van buurtbewoners over overlast.

Regelmatig krijgen politie en gemeente klachten van bewoners en wijkraden dat er sprake is van overlast van aanhangwagens. Parkeerruimte is in de Zuidwijken beperkt. Aanhangwagens die langere tijd op parkeerplaatsen staan gestald leveren dus overlast op. Daarnaast leveren deze aanhangwagens geen fraai gezicht op.

Niet langer dan 3 dagen parkeren
De APV verbiedt woonwagens, kampeerwagens, caravans, vouwwagens, aanhangwagens of andere voertuigen die voor recreatie worden gebruikt om langer dan 3 achtereenvolgende dagen te parkeren op de openbare weg.
De politie zal vanaf 3 april hierop extra controleren en tegen overtreders optreden.

Wegsleepkosten voor rekening overtreder
De regeling werkt als volgt. Eigenaren krijgen eerst een waarschuwing en hebben drie dagen de tijd om hun voertuig te stallen. Is dit niet gebeurd dan wordt proces-verbaal opgemaakt en krijgt men een boete van € 50,=. Is het voertuig na 14 dagen nog niet verwijderd dan wordt deze weggesleept en maximaal 90 dagen gestald. Daarna kan het voertuig eventueel vernietigd worden. Wil de eigenaar het voertuig terug, dan komen de kosten van het wegslepen en de stalling voor rekening van de eigenaar.

Voor meer informatie over de regeling en de toepassing ervan kunt u terecht bij de politie in Enschede-Zuid. De politie is te bereiken via 0900-8844. Of te bezoeken op het adres: Wesselerbrinklaan 100.
Provincie:
Tag(s):