zondag, 30. april 2006 - 23:29

Politie Van Goghplein verhuist naar centrum

Almelo

De twee wijkteams van de Almelose politie, die momenteel op het Vincent van Goghplein gehuisvest zijn, verhuizen begin mei naar het politiebureau aan Het Baken 1. In verband hiermee is het politiebureau aan het Van Goghplein van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei gesloten.

De locatie aan het Vincent van Goghplein zal daarna op dinsdags van 10-13 uur en donderdags van 13-17 uur als spreekuurlocatie gebruikt worden en als locatie waar op afspraak wordt gewerkt.

De politie Almelo heeft er in 2003 voor gekozen om aansluiting te zoeken bij de bestaande stadsindeling van de gemeente. Vanuit deze visie is de wijkgerichte politiezorg opgestart.
Een politie in Almelo die haar werk dicht op haar burgers organiseert en daarbij vooral een aanspreekbare politie wil zijn. Hiertoe werden de vijf wijkteams opgericht, gekoppeld aan de stadsdeelgrenzen, en een unit criminaliteit.

Tot op heden waren twee van de teams gehuisvest aan het Vincent van Goghplein en drie teams aan het Baken. Om nog efficiënter te kunnen werken en meer tijd vrij te maken om in de wijk aanwezig te zijn, is besloten de vijf wijkteams onder te brengen op één locatie, te weten aan het Baken 1.

Inmiddels participeert de politie ook in de bestaande Wijkservicepunten in het stadsdeel Noord Oost en in het stadsdeel Noord West. Ook zal de politie deelnemen aan de nog op te richten wijkservicepunten en daar spreekuren gaan houden.
Provincie:
Tag(s):