vrijdag, 28. april 2006 - 12:55

Politie verbaliseert ook in vrije tijd

twente

De politie Twente bindt de strijd aan tegen de agressieve, verkeersgevaarlijke weggebruiker. In overleg met Justitie gaat de REM-lijn in de regio Twente per 1 mei a.s. van start. In navolging van andere politieregio’s in het land werken agenten in Twente nu ook in hun vrije tijd aan het bevorderen van de verkeersveiligheid.

Politiemensen kunnen via een intern telefoonnummer, aan het Verkeershandhavingsteam van het korps, melding doen van agressieve weggebruikers. Die meldingen worden bij het team direct verwerkt tot een proces-verbaal. Dat wordt dan opgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden, waarna bij de verkeersovertreder binnen zeer korte tijd een acceptgirokaart in de bus rolt.

De REM-lijn is vooral bedoeld om het aantal agressieve verkeersgedragingen te verminderen en dus de verkeersveiligheid te bevorderen.
De naam van het project is dan ook in die optiek gekozen en staat voor REpressieve Maatregel.
Provincie:
Tag(s):