woensdag, 22. februari 2006 - 17:23

Politie verstrekt geen vervoersvergunning vogels

Enschede

In verband met de dreigende vogelgriep verstrekt de politie Twente voorlopig geen vervoersvergunningen aan burgers, die met dode vogels aan het politiebureau komen. Het gaat hierbij om vergunningen, die nodig zijn voor het vervoer naar een preparateur teneinde de vogels op te laten zetten. Overigens adviseert de Politie regio Twente de burgers om van dode vogels af te blijven.

Pas bij het aantreffen van minimaal 1 zwaan, 5 eenden of ganzen en bij 20 of meer andersoortige vogels, worden mensen verzocht hiervan melding te doen bij de meldkamer van de Algemene Inspectie Dienst in Kerkrade, telefoonnummer 045-5466230.

In alle andere gevallen kan men het aantreffen van dode vogels melden bij het Waterschap Regge en Dinkel, de gemeentelijke reinigingsdienst of de Provincie Overijssel.
Provincie:
Tag(s):