dinsdag, 14. maart 2006 - 9:36

Politie vist niet achter net

Zaterdag heeft de politie tussen 10.00 en 14.30 uur een visserijcontrole gehouden in het kader van de Toezichtkring Natuurhandhaving.

De politie is met twee groepjes van drie gaan controleren in o.a. Workum, Sleat, Balk, Sneek, Woudsend en Oudega (W.). In totaal zijn 35 vissers gecontroleerd. Tegen 13 is proces-verbaal opgemaakt. Elf vissers bij Balk hadden te veel zoetwatervis bij zich. De aantallen varieerden van 38 tot 86 stuks per visser. Er zijn ruim 650 stuks vis in beslag genomen. De vissen zijn direct naar de Fugelhelling in Ureterp overgebracht. In Workum werd proces-verbaal opgemaakt omdat de levende vis in een plastic tas zat. In Balk werd nog een visser bekeurd omdat hij geen sportvisakte bezat.
Provincie:
Tag(s):