donderdag, 17. augustus 2006 - 9:16

Politie wil met autobezitters autokraken terugdringen

Zutphen

De politie in het district IJsselstreek probeert middels een projectmatige aanpak het aantal autokraken terug te dringen. Tevens doet zij een dringend beroep op auto-bezitters om geen waardevolle spullen in de auto achter te laten en altijd aangifte te doen, wanneer men de dupe is geworden van het dievengilde.

Kon er verleden jaar nog gemeld worden, dat de auto-inbraken in het politiedistrict IJsselstreek mede dankzij het project “voorkomen en genezen� waren teruggedrongen, thans vindt er weer een stijging plaats. Reden voor de politie om extra in de aanpak van autokrakers te investeren. Tevens wil de politie autobezitters attenderen op het feit dat ook zij iets kunnen doen om niet het slachtoffer van autokrakers te worden.

De politie gaat nog meer gericht toezicht houden op de auto-inbraken. De surveillance-eenheden kennen de hot-spots en zijn extra alert op verdachte personen of voertuigen, die zich mogelijk met auto-inbraken bezig houden. Alle informatie die dat extra toezicht oplevert, wordt geanalyseerd om te kijken of het in de richting van een dader of dadergroep wijst.

De politie roept inwoners op om ook zelf actief te zijn. De veel gebruikte kreet: “Laat geen waardevolle spullen in je auto achter�, blijft actueel. Nog steeds laten autobezitters radio’s mobieltjes, navigatiesystemen, fotoapparatuur en zelfs portemonnees of paspoorten in soms onafgesloten auto’s achter. Ook in de IJsselstreek merkt de politie, dat het dievengilde auto’s met navigatiesystemen als doelwit kiest, waarbij de bevestigingsnappen op de ruit zichtbaar zijn.

De politie roept inwoners op om wanneer zij getuige zijn van een auto-inbraak direct de politie te bellen en zoveel mogelijk informatie over de dader(s) en de vluchtrichting door te geven. Daarnaast dient men bij een auto-inbraak altijd aangifte te doen. Ziet men iets verdachts, dan is een belletje richting de politie altijd welkom. Een dergelijke melding kan dag en nacht worden gedaan via 0900-8844. En als iemand ziet dat er op dat moment wordt ingebroken kan uiteraard 1-1-2 gebeld worden.

Op de site www.politie.nl staan allerhande tips om auto-inbraken te voorkomen. Natuurlijk staat er ook info over andere onderwerpen. Wanneer men het slachtoffer is geworden van een auto-inbraak dan kan men via dezelfde site aangifte doen of bellen met 0900 – 8844.
Provincie:
Tag(s):