maandag, 6. februari 2006 - 11:05

Politie Zeeland brengt publiekskrant uit

Politie Zeeland bezorgt de week haar eerste publiekskrant huis-aan-huis in Zeeland. De krant, onder de titel BLAUW, is een informatieve uitgave voor alle burgers in Zeeland. Het doel van de krant is om de inwoners van Zeeland directer te informeren over politieonderwerpen. Zo moeten de artikelen in de krant bijdragen aan het verbeteren van het wederzijds begrip tussen de burgers en de politie en aan het verbeteren van de contacten tussen de burgers en de politie.

De uitgave van de krant is een gezamenlijk project van de zes zuidelijke politieregio’s (Midden- en West Brabant, Brabant-Noord, Brabant zuid-oost, Limburg Noord. Limburg Zuid en Zeeland).

Een van de korpsen geeft al enkele jaren een publiekskrant uit. Nu is besloten om dat gezamenlijk te doen. De middenpagina’s van de krant, op tabloid-formaat, bestaan uit artikelen met algemene Politie-informatie en zijn in alle regio’s gelijk. De voor- en achterpagina zijn gevuld met artikelen van de korpsen zelf en gaan over onderwerpen die op dat moment daar actueel zijn.

De krant verschijnt twee keer per jaar: in februari en september/oktober. De oplage van de krant is in totaal haast anderhalf miljoen exemplaren en voor Zeeland ruim 153.000.

De krant wordt huis-aan-huis in een politie-envelop bezorgd m.u.v. de adressen die een sticker tegen reclame op de brievenbus hebben.

Op de politiebureau’s in Zeeland is een beperkt aantal aanwezig voor belangstellenden. De krant is ook te lezen op de website van politie Zeeland: www.politie.nl/zeeland.
Provincie:
Tag(s):