woensdag, 20. december 2006 - 16:52

Politie zegt: 'Bel Els!'

Tilburg

De meldkamer van de politie wordt regelmatig gebeld door mensen die over hun problemen, hun eenzaamheid of hun verdriet willen praten. De meldkamer kan hierbij vaak niet helpen. De medewerkers hebben geen tijd om rustig te luisteren naar mensen die hun verhalen soms maar moeilijk kunnen vertellen. De politie moet tijd en aandacht geven aan zaken, die vaak veel urgenter zijn. De drempel van bestaande hulpdiensten is voor deze mensen meestal te hoog. Om deze mensen toch goed te kunnen helpen, is de meldkamer een samenwerkingsverband met BelEls aangegaan.

De Stichting BelEls is in 2003 opgericht met het oog op deze groep mensen. Binnen de maatschappij vereenzamen steeds meer mensen die behoefte hebben aan contact. BelEls biedt
hen een luisterend oor en gaat met hen in gesprek. BelEls bestaat uit vrijwilligers, voornamelijk vrouwen. Zij nemen de telefoon op onder de naam 'Els'.

Ze bieden een luisterend oor aan iedereen. Els luister bij relatieproblemen, eenzaamheid, angst, depressies, problemen tussen ouders en kinderen, verslaving, mishandeling, seksueel geweld, enzovoort. Maar ook is Els bereikbaar voor 'goed nieuws gesprekken', voor iedereen die gewoon even zijn blijdschap wil delen. Els is een zorgvuldig geselecteerde man of vrouw met een flinke dosis levenservaring en een groot inlevingsvermogen. Els lost geen problemen op, maar luistert en praat met de beller. Els kan mensen doorverwijzen naar gerichte hulpverlening, naar een belangenvereniging, wijzen op lectuur, en dergelijke.
Provincie:
Tag(s):