maandag, 14. augustus 2006 - 14:14

Politieacademie start Master of Criminal Investigation

Apeldoorn

Op de Politieacademie in Apeldoorn is maandag de eerste groep gestart met de tweejarige hbo-opleiding tot Master of Criminal Investigation. De Politieacademie heeft deze rechercheopleiding ontwikkeld voor mensen met een hbo of universitaire vooropleiding.

De studenten worden opgeleid tot allround rechercheur waarbij in het eerste jaar de nadruk ligt op algemene politievaardig-heden. In het tweede jaar verdiepen de studenten zich in het recherchevak.

In totaal zullen het komende jaar ongeveer 150 studenten door de Politieacademie worden opgeleid tot Master of Criminal Investigation. Eind mei is de Politieacademie begonnen met de wervingscampagne. Inmiddels is gebleken dat de interesse voor de opleiding groot is.

Het recherchevak wordt steeds complexer en omvangrijker, waardoor de vraag naar hbo-opgeleide rechercheurs bij de politie groeit. Het rapport Posthumus onderstreept die behoefte. Bovendien zullen de komende jaren door de vergrijzing ook rechercheurs uitstromen. De instroom van nieuwe rechercheurs is daarom hard nodig.
Provincie:
Tag(s):